blog

Welkom bij Serious Anesthesia

Door: Tanja van Goethem en Tanja Beldman

over_ons_TvG_en_TB
“Op welke wijze kunnen we anesthesiologische nascholing leuker en beter maken?” Met deze kernvraag gingen anesthesiologe Tanja Beldman en anesthesiemedewerker Tanja van Goethem begin 2020 aan de slag. Met als resultaat de oprichting van Stichting Serious Anesthesia, deze website Serious Anesthesia én de TIVA Experience als anesthesiologische serious game voor iOS en Android.

Waarom Serious Anesthesia?

Het idee om een kennisplatform voor anesthesiologische zorgprofessionals op te starten was al eerder gevormd, maar het uitbreken van de coronacrisis was de katalysator om hier ook echt werk van te maken. “Door het grote tekort aan personeel op de covid-afdelingen en de inzet van anesthesiologisch personeel op de intensive care afdelingen, zagen we hoe belangrijk het is om onze gespecialiseerde kennis op peil te houden”, aldus Tanja van Goethem.

TIVA Experience

Anesthesiologische nascholing moest leuker, efficiënter en meer gericht op de praktijk, was de overtuiging. Scholing en bijscholing moest ánders kunnen. Minder droge feitenkennis op basis van moeilijk door te spitten teksten, maar meer anesthesiologisch inzicht door het oefenen van uitdagende anesthesiologische situaties. Niet via een afgesproken training op locatie, maar gewoon ad-hoc thuis op de bank of in de trein. Met deze gedachte is Stichting Serious Anesthesia in 2020 opgericht.

Waarom online simulatie?

Uit een enquête onder anesthesiologen, anesthesiemedewerkers en PA’ers, bleek onder meer dat er behoefte is aan een nieuwe vorm van scholing als aanvulling op de al bestaande e-learningen en fysieke bijeenkomsten. Onze interesse ging al snel uit naar serious gaming. In Canada en Amerika wordt deze vorm van nascholing al langer ingezet voor herregistratie van zorgprofessionals. Voor Nederland (én Europa) zien wij ook kansen voor serious gaming. Tanja Beldman: “Anesthesiologische nascholing staat hiermee aan de vooravond van een transformatie.”

Transformatie van anesthesiologische nascholing
Tanja Beldman anesthesioloog en oprichtster Serious Anesthesia

Serious games dienen een educatief doel en maken gebruik van simulatie en gamificatie om dit te bereiken. Deze unieke combinatie van elementen biedt vele voordelen. Zo kan je op een veilige wijze verschillende patientcases oefenen, leer je interactief én effectief, en hoef je er niet voor naar een training op locatie. Daarnaast leerde covid ons dat fysiek samenkomen voor een training niet altijd mogelijk is óf moeilijk in te plannen is met een groep.

Een nadeel zijn de hoge kosten die met het ontwikkelen van een serious game gemoeid zijn. “Maar wie ons kent, weet dat wij de lat hoog leggen en graag groots denken”, aldus Tanja Beldman. We hebben met verschillende game ontwikkelaars om de virtuele tafel gezeten, waarbij uiteindelijk met Medu.health de juiste klik en instelling was. Mede met hulp van onze sponsoren Medtronic en Fresenius-Kabi was het mogelijk het ontwikkeltraject te starten en de TIVA Experience te realiseren.

Waarom TIVA Experience?

Stichting Serious Anesthesia ontwikkelt scholing voor alle anesthesiologische professionals. Dus voor artsen, P.A., B.M.H., anesthesiemedewerkers en iedereen in opleiding. Uit ons marktonderzoek kwam naar voren dat vooral de thema’s farmacologie en simulatieonderwijs hoog scoren. Ook zien we de laatste jaren in Nederland de interesse in de ‘groene OK’ toenemen. Aangezien vermindering van CO2-uitstoot een belangrijk onderdeel vormt van een groene OK, wordt veelal intraveneuze anesthetica aangeraden.

TIVA Experience animatie

Ondanks de aanwezige literatuur over het gebruik van totale intraveneuze anesthesie (TIVA) en target controlled infusion (TCI), blijft het een lastig onderwerp om goed te begrijpen en onder de knie te krijgen. Tony Absalom, anesthesioloog en auteur van meerdere boeken en artikelen over dit onderwerp, weet dat als geen ander. Op congressen waar hij spreekt, krijgt hij geregeld als feedback mee dat men niet goed weet hoe TIVA in de praktijk toegepast moet worden. Stichting Serious Anesthesia is dan ook een samenwerking aangegaan met professor Absalom en zijn input voor TIVA Experience is van onschatbare waarde gebleken.

In de game leer je spelenderwijs te werken met TIVA en TCI. Je past steeds de pompenstanden van propofol en remifentanil aan afhankelijk van de hartfrequentie, tensie en BIS op de monitor. Ook moet je bij de TIVA Experience rekening houden met verwachte chirurgische of anesthesiologische pijnprikkels en patiëntkarakteristieken. Dit alles wordt ondersteund door verschillende animaties om de theorie te ondersteunen. Je start met de basis en leert uiteindelijk bij verschillende ingrepen en patiëntencategorieën TIVA toe te passen.

vlcsnap-2022-05-09-21h34m02s863
Speel de TIVA Experience