blog

Vraag van de week: Arterielijn

Een 70 jaar oude mannelijke patiënt komt voor een EVAR (Endovascular Aneurysm Repair). Hij is bekend met een matige aortaklepstenose en DM2. Hij heeft een redelijke inspanningstolerantie. Naast de standaardmonitoring plaatst je een arterielijn. Op de monitor ziet u deze curve.

Door: redactie

underdamping

Results

#1. Wat ziet u aan bovenstaande curve? Kies een van onderstaande antwoorden

De arterielijn curve past bij ‘underdamping’.

Invasieve bloeddrukmeting is nog steeds de gouden standaard voor arteriële bloeddrukmeting. Er zijn echter diverse meetfouten mogelijk, waardoor er eventueel beslissingen op basis van verkeerde waarden genomen worden. Daarom is het juiste meet niveau, nullen van de transducer en gebruik van de juiste schaal belangrijk. Maar het is ook belangrijk om de curve zelf te beoordelen. Deze vorm van de curve wordt gevorm door fysiologische factoren (compliantie, vaatweerstand, contractiliteit, vullingsstatus, locatie katheter), maar ook door de resonantie en demping van het systeem zelf (katheter, lijnen, transducer). Door de systeem eigenschappen kan de druk curve ‘underdamping’ of ‘overdamping’ laten zien.

Deze systeem eigenschappen zijn te testen door het kort te flushen. Dit produceert een rechthoekige vorm in de drukcurve. Bij terugkomst op de baseline oscilleert de drukcurve een aantal keer rondom de baseline voor het op de baseline blijft. Hieronder is een afbeelding van een normale test.

Bij ‘underdamping’  (zie afbeelding hieronder) zijn er in plaats van maximaal twee, vele postflush oscillaties. De systolische bloeddruk wordt overschat en de diastolische bloeddruk onderschat. De MAP (Mean Arterial Pressure) blijft betrouwbaar. De oorzaak is vaak een defecte transducer, niet de juiste lijnen of te veel beweging van de arterielijn katheter in het bloedvat.

Dan bestaat er ook nog ‘overdamping’ (zie afbeelding hieronder) Bij de flush test zal niet meer dan één oscillatie zichtbaar zijn. De systolische bloeddruk wordt onderschat en de diastolische bloeddruk overschat. Ook hier is de MAP betrouwbaar. Mogelijke oorzaken zijn onvoldoende druk op de drukzak (300mhg), een afgeknelde arterielijn katheter, luchtbellen of stolsels in het systeem.

Literatuur

  1. How to measure blood pressure using an arterial catheter; a systematic 5-step approach. Bernd Saugel et al. Critical Care (2020);24:172.
  2. Blood pressure measurement. Matthew Ward et al. Continuing Education  in Anesthesia, Critical Care & Pain;7:4,2007,122.
  3. https://derangedphysiology.com/main/cicm-primary-exam/required-reading/cardiovascular-system/Chapter 759/arterial-line-dynamic-response-testing
Klaar